För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1985:733) om frivillig sjukpenningförsäkring hos Försäkringskassan. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1430