För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:214