För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1987:813) om homosexuella sambor. Författningen har upphävts genom: SFS 2003:376