För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Författningen är tidsbegränsad till 2004-01-01 00:00:00