För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:557