För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2005:783) om staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:796