För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall