För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall