För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga