För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård