För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård