För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn