För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Personuppgiftsförordning (1998:1191). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:219