För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111