För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111