För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:222