För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1993:389) om assistansersättning. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111