För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:197