För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer. Författningen har upphävts genom: SFS 2000:7