För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:1138