För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:342