För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik