För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst