För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst