För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst