För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:489) om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst. Författningen är tidsbegränsad till 2010-07-01 00:00:00