För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.