För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1976:411) om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:348