För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Järnvägstrafiklag (1985:192). Författningen har upphävts genom: SFS 2018:181