För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:338