För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:189