För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:236