För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1995:1652) om byggande av järnväg. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:708