För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:526