För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:772