För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik