För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik