För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:237