För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1224) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:130