För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1065