För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:953