För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)