För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009). Författningen har upphävts genom: SFS 2013:540