För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:958) om vilotid för sjömän