För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän