För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)