För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse