För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1411