För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Författningen är tidsbegränsad till 2012-01-01 00:00:00