För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:121